English | Italiano Regia Marina Italiana

Light Cruisers


Cadorna Class
Cadorna Class
Capitani Romani Class
Capitani Romani Class
Duca degli Abruzzi Class
Duca degli Abruzzi Class
Montecuccoli Class
Montecuccoli Class

Copyright 1996-2022 REGIAMARINA (TM). All rights reserved.