English | Italiano Regia Marina Italiana

Sommergibili Classe Marcello


R. Smg. Marcello
R. Smg. Marcello
R. Smg. Morosini
R. Smg. Morosini
R. Smg. Faa di Bruno
R. Smg. Faa di Bruno
R. Smg.  Nani
R. Smg. Nani

Copyright © 1996-2017 REGIAMARINA (TM). All rights reserved.